Bakı 01.11.2021


ŞƏXSİ (FƏRDİ) MƏLUMATLARIN EMALI VƏ GİZLİLİK SIYASƏTİ İLƏ BAĞLI QAYDALARI

1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1. KİBRİT.TECH MMC-nin (bundan sonra - KİBRİT.TECH) şəxsi (fərdi) məlumatların emalı və gizlilik siyasəti ilə bağlı qaydaları (bundan sonar: Qaydalar) 11 may 2010-cu il № 998-IIIQ "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, eləcə də Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hazırlanmışdır.
1.2. Bu qaydalar https://www.universum.az/policy (bundan sonra: vebsayt) istifadəçilərinin şəxsi (fərdi) məlumatlarının emalı prosedurunu, emalı şərtlərini və prinsiplərini müəyyən edir, həmçinin şəxsi (fərdi) məlumatların, istifadəçilərin hüquqlarının qorunması, www.universum.az saytının öhdəlikləri və emal edilmiş şəxsi (fərdi) məlumatların qorunması üçün həyata keçirilən tədbirlər haqqında müddəaları müəyyən edir.
1.3. Bu Qaydalar www.universum.az Vebsayt istifadəçilərindən (bundan sonra: İstifadəçi) aldığı bütün şəxsi (fərdi) məlumatlara şamil edilir.
1.4. Qaydaların şərtləri ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi Saytlardan istənilən formada istifadəni dərhal dayandırmalıdır.

2. ANLAYIŞLAR VƏ İLKİN TƏLƏBLƏR

Bu Qaydaların məqsədləri üçün aşağıdakı terminlərdən istifadə edilir:
Platformanın veb saytı https://www.universum.az ünvanında yerləşən vebsayt;
Fərdi (şəxsi) Məlumatlar (bundan sonra - ŞM) - birbaşa və ya dolayı olaraq konkret bir şəxsə (ŞM subyekti) aid olan, həmçinin şəxsi aidliyi müəyyən edilə bilən hər hansı bir məlumat;
ŞM-nin bloklanması - ŞM emalının müvəqqəti dayandırılması;
ŞM emalı - toplanması, qeyd edilməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması, istifadəsi daxil olmaqla, avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya bu cür vasitələrdən istifadə etmədən şəxsi (fərdi) məlumatlarla həyata keçirilən hər hansı bir hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) məcmusudur;
ŞM-nin ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), depersonalizasiyası, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi;
Operator – "KİBRİT.TECH” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti (KİBRİT.TECH MMC), hüquqi ünvan C. Məmmədquluzadə 102 A, Baku, Azərbaycan
Operator müstəqil olaraq ŞM emalını həyata keçirir, həmçinin ŞM emalının məqsədlərini, emal ediləcək ŞM-nin tərkibini, ŞM ilə həyata keçirilən hərəkətləri (əməliyyatları) özü müəyyən edir;
Şəxsi hesab - İstifadəçinin qeydiyyatı nəticəsində yaradılır. Platforma Saytında bunun üçün nəzərdə tutulmuş sahələrə autentifikasiya məlumatlarını (e-poçt ünvanı və şifrə) daxil edərək daxil ola bildiyi Platforma Saytının qorunan səhifələri toplusudur;
Şəxsi (fərdi) məlumatların təmin edilməsi – şəxsi (fərdi) məlumatların konkret bir şəxsə və ya konkret bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər;
Şəxsi (fərdi) məlumatların yayılması - şəxsi (fərdi) məlumatların qeyri-müəyyən dairələrə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya qeyri-məhdud sayda şəxslərin şəxsi (fərdi) məlumatları ilə tanışlığına şərait yaradılması, o cümlədən şəxsi (fərdi) məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsinə, məlumatların yerləşdirilməsinə yönəldilmiş hərəkətlərin bu və ya hər hansı başqa şəkildə icra edilməsi;
İstifadəçi – Saytların qeydiyatlı ziyarətçisi, şəxsi (fərdi) məlumatların subyekti;
ŞM-nin məhv edilməsi - ŞM-nin tərkibini bərpa etmək mümkün olmayacaq şəkildə ŞM-nin maddi daşıyıcılardan məhv edilməsinə yönəldilmiş hərəkətlər;
Kukilər (cookies) - İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatından istifadə etməklə Saytlardan istifadə prosesində KİBRİT.TECH tərəfindən avtomatik ötürülən məlumatlar, o cümlədən IP ünvanı, coğrafi yerləşmə, brauzer haqqında məlumat və İstifadəçinin cihazının əməliyyat sisteminin növü, avadanlıq və proqram təminatının texniki xüsusiyyətləri. İstifadəçinin istifadə etdiyi proqram təminatı, Saytlara giriş tarixi və vaxtı kimi məlumatlarin məcmusu.
Bu Qaydaların şərtlərini qəbul etməklə siz kukilərdən istifadə ilə razılaşırsınız.

3. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALININ MƏQSƏDLƏRİ
3.1. www.universum.az İstifadəçinin ŞM-ni yalnız aşağıdakı məqsədlər üçün emal edir:
3.1.1. İstifadəçinin Saytlarda qeydiyyatı və identifikasiyası, İstifadəçiyə Saytlardan tam istifadə etmək imkanının verilməsi.
3.1.2. Digər Sayt İstifadəçiləri üçün İstifadəçi profilinin göstərilməsi;
3.1.3. İstifadəçi ilə KİBRİT.TECH arasında əlaqənin yaradılması və saxlanması, www.universum.az xidmətlərinin göstərilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi;
3.1.4. Müqavilələrin bağlanması və onlar üzrə İstifadəçi qarşısında www.universum.az platforması ilə bağlı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi (Ümumi Oferta, xidmət müqavilələri, digər müqavilələr), öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, o cümlədən, dərslərin keçirilmə tarixi və vaxtı barədə məlumatlandırma (o cümlədən zəng edərək və SMS göndərməklə, “WhatsApp”, “Viber”, “Telegram” ani mesajlaşma platformalarında mesajlar göndərməklə, e-poçt ünvanına məktub göndərməklə), eləcə də sertifikatların göndərilməsi və s.;
3.1.5. İstifadəçiyə KİBRİT.TECH və onun tərəfdaşlarının məhsulları, xidmətləri, xüsusi təkliflər, kompaniyalar, lotereyalar, müsabiqələr, sorğular haqqında, həmçinin reklamlar haqqında mesajların, bülletenlərin İstifadəçiyə şifahi formada və ya İstifadəçinin e-poçt ünvanına, eləcə də digər elektron tətbiq və üsullarla (Telegram, Whatsapp və s.) göndərilməsi;
3.1.6. İstifadəçinin identifikasiyası və ŞM-nin yayılması ilə əlaqəli olmayan məqsədlər üçün Saytlarda, sosial şəbəkələrin rəsmi qruplarında və İnternetdəki digər səhifə və bloglarda, digər reklam və məlumat mənbələrində aşağıdakı formada yerləşdirilməsi:
- xidmətlərin göstərilməsi prosesində alınan videomateriallar;
- KİBRİT.TECH tərəfindən göstərilən xidmətlər haqqında İstifadəçinin buraxdığı rəy;
3.1.7. İstifadəçiyə göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və İstifadəçidən gələn sorğu və müraciətlərin emalı yolu ilə Saytların modernləşdirilməsi;
3.1.8. İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən anonim məlumat əsasında statistik və digər tədqiqatların aparılması;
3.2. Qaydaların 3.1-ci bəndinə nəzərdə tutulmuş məqsədlər üçün emal edilmiş ŞM-nin xüsusi həcmi Qaydaların 5-ci hissəsində müəyyən edilmişdir.


4. ŞƏXSİ (FƏRDİ) MƏLUMATLARIN ELANINA RAZILIĞIN VERİLMƏSİ ŞƏRTLƏRİ VƏ PROSEDUR
4.1. KİBRİT.TECH İstifadəçinin təqdim etdiyi şəxsi məlumatları yoxlamır, KİBRİT.TECH İstifadəçinin, Saytlarda təqdim etdiyi ŞM-lər əsasında fəaliyyət göstərir. İstifadəçi təsdiq edir ki:
4.1.1. Tam fəaliyyət qabiliyyətli şəxsdir (Saytlardan istifadə edən şəxsin fəaliyyət qabiliyyəti olmadıqda, ŞM-nin emalına razılıq bu Qaydalarda göstərilən ŞM-nin emalı şərtlərini və Qaydalarını oxuyan və qəbul edən İstifadəçinin qanuni nümayəndəsi tərəfindən verilir);
4.1.2. Saytlardan istifadə etmək üçün lazım olan miqdarda özü və ya təmsil etdiyi şəxs (Qaydaların 4.1.1-ci bənd) haqqında etibarlı məlumat verir (İstifadəçi təqdim edilmiş ŞM-ni müstəqil olaraq saxlayır. İstifadəçi tərəfindən qeyri-dəqiq və ya qeyri-kafi məlumatların təqdim edilməsinin nəticələri Ümumi Ofertada müəyyən edilir);
4.1.3. İstifadəçinin Saytlarda özü haqqında yerləşdirdiyi məlumatların Saytların digər İstifadəçiləri üçün əlçatan ola biləcəyini, Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda həmin İstifadəçilər tərəfindən kopyalana və yayıla biləcəyini başa düşür və qəbul edir;
4.2. İstifadəçi Qaydaların şərtlərini qəbul edir və KİBRİT TECH-ə şəxsi (fərdi) məlumatların emalına dair şərtlərə və "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq şəxsi məlumatlarının emalına öz iradəsi altında razılıq verir:
4.2.1. Saytlarda qeydiyyatdan keçərkən və identifikasiya məlumatlarını sayta daxil edir. İstifadəçi KİBRİT TECH-ə verilən şəxsi (fərdi) məlumatlar üçün şəbəkədə yerləşən qeydiyyat formasını saytda nəzərdə tutulmuş keçid vasitəsilə doldurur. İstifadəçi formadakı məlumatların göndərilməsini təsdiq edən düyməni ("Qeydiyyat", “Göndər” və s.) sıxdıqdan sonra istifadəçi şəxsi (fərdi) məlumatların emalına razılıq vermiş sayılır;
4.2.2. Şəxsi kabinetin "Şəxsi məlumatlar" bölməsinə daxil edilmiş ŞM-yə dəyişiklik edə və ya yeni məlumatlar daxil edə bilər. İstifadəçinin istəyi ilə Şəxsi kabinetdə aşağıdakı məlumatlar göstərilə bilər: adı və soyadı, telefon nömrəsi, doğum tarixi; şəkil (saytlar vasitəsilə yüklənmiş və ya sosial şəbəkədə / elektron xidmətdə göstərilən fotoşəkil); sosial media profillərinə keçidlər. Bu məlumatlardan Oferta, Sayt xidmətlərindən istifadə şərtləri və KİBRİT.TECH-in xidmət müqavilələri ilə nəzərdə tutulmuş öz öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün istifadə edilə bilər. İstifadəçi yeni daxil edilmiş və ya dəyişdirilmiş ŞM-nin redaktəsi zamanı onun işlənməsinə razılıq vermiş sayılır. "Şəxsi məlumatlar" bölməsində göstərilən sütunlardan hər hansı birini doldurduqdan sonra ŞM avtomatik olaraq yenilənir;
4.2.3. Qoşulmaq və yararlanmaq istədiyi dərslər, kurslar və saytın digər xidmətləri üçün əlaqə formasını doldurarkən, o cümlədən saytın xidmətləri və spesifik kurslar, dərslər barəsində rəy bildirərkən təqdim etdiyi məlumatlar ŞM-nin əhatə dairəsindədir. İstifadəçi ərizənin və ya rəyin təqdim olunmasını təsdiq edən düyməni (“Göndər”, “Sorğu buraxın ", "Qeydiyyatdan keçin", "Məsləhət alın" və digər oxşar şəkildə olan düymələr) basdıqda təqdim etdiyi ŞM-nin emalına öz razılığını bəyan etmiş olur.
4.2.4. İstifadəçinin cihazında quraşdırılmış proqram təminatından istifadə etməklə Saytların təklif etdiyi xidmətlərdən müqavilə və qaydalara uyğun istifadə edə bilər. İstifadəçi Saytlardan istifadəyə başladıqda şəxsi məlumatlarının emalına fiziki olaraq razılıq vermiş sayılır.
4.3. Bu Qaydaların 4.2-ci bəndində göstərilən hərəkətləri yerinə yetirməklə İstifadəçi KİBRİT TECH-a siyahısı bu Qaydaların 5-ci hissəsində göstərilən müvafiq ŞM-nin, o cümlədən toplanması, qeydə alınmasına, sistemləşdirilməsinə, yığılmasına, saxlanmasına, aydınlaşdırılmasına eləcə də, bu qaydaların 3-cü bəndində göstərilən məqsədlərə uyğun olaraq avtomatlaşdırma alətlərin, proqram təminatlarından istifadə etməklə ŞM-nin yenilənməsi, dəyişdirilməsi, çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, üçüncü şəxslərə verilməsi, giriş), bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi qaydalarına razılıq verir.
4.4. İstifadəçinin bu Qaydalara uyğun olaraq ŞM-nin emalına verdiyi razılıq, belə razılığın verildiyi tarixdən və ŞM emalının məqsədlərinə nail olmaq üçün zəruri olan müddətə və ya İstifadəçi bu razılığı geri götürənə qədər etibarlıdır.
ŞM-nin emalına verilən razılıq İstifadəçi tərəfindən istənilən vaxt ləğv edilə bilər. Bu zaman KİBRİT.TECH göstərdiyi xidməti dayandırır. İstifadəçi ŞM emalı üçün əvvəllər verilmiş razılığını aşağıdakı yollardan biri ilə ləğv edə bilər:
● müvafiq ərizəni kağız formada AZ1078, C. Məmmədquluzadə 102A, City Point, 10 mərtəbə, “Kibrit.Tech” poçt ünvanına;
● elektron sənəd şəklində müvafiq ərizəni salam@universum.az elektron poçt ünvanına göndərməklə.


5. KİBRİT.TECH TƏRƏFİNDƏN EMAL EDİLEN ŞƏXSİ (FƏRDİ) MƏLUMATLAR
5.1. İstifadəçilərin şəxsi (fərdi) məlumatlarının emalı aşağıdakı şərtlərlə həyata keçirilir:

Saytda qeydiyyat
● soyadı və adı
● e-poçt ünvanı
● telefon nömrəsi

Digər Sayt İstifadəçiləri üçün profilin göstərilməsi
● soyadı və adı
● şəkil ("Şəxsi məlumat" bölməsində göstərilibsə)

İstifadəçi ilə KİBRİT.TECH arasında əlaqə yaratmaq və saxlamaq, xidmətlərin göstərilməsinə dair məsləhətlər vermək
● soyadı və adı
● telefon nömrəsi
● e-poçt ünvanı
● sosial şəbəkələrdə və messencerlərdə hesabların məlumatları

Müqavilələrin bağlanması, müqavilə üzrə öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
● soyadı və adı
● telefon nömrəsi
● e-poçt ünvanı
● pasport məlumatları (seriya, nömrə, bölmə kodu, tarix
məsələ, kim tərəfindən verildiyi, doğum tarixi və yeri)
● daimi qeydiyyat ünvanı
● faktiki yaşayış yerinin ünvanı
● təhsilin səviyyəsi və təhsil müəssisələri haqqında məlumat
(öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olduqda)
● iş təcrübəsi, tutduğu vəzifələr (zəruri olduqda
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi)
● iş stajı (öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün lazım olduqda)
● əmək haqqının məbləği (icra üçün lazım olduqda
öhdəliklər)
● bank rekvizitləri (zəruri olduqda
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi)

Reklam mesajlarının göndərilməsi; xəbər bülletenləri; reklam xarakterli məlumatların şifahi və yazılı formada təqdim edilməsi
● soyadı və adı
● telefon nömrəsi
● e-poçt ünvanı
● sosial şəbəkələrdə və messencerlərdə hesabların məlumatları

KİBRİT.TECH xidmətlərinin göstərilməsi zamanı əldə edilmiş foto və video materialların yerləşdirilməsi; KİBRİT.TECH xidmətləri ilə bağlı istifadəçi şərhləri
● soyadı və adı
● şəkil ("Şəxsi məlumat" bölməsində göstərilibsə)
● sosial şəbəkələrdəki hesabların məlumatları ("Şəxsi məlumat" bölməsində göstərilibsə)

İstifadəçilər üçün xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və Saytların modernləşdirilməsi
● kukilər

Şəxsi olmayan məlumatlara əsaslanan statistik və digər tədqiqatlar
● kukilər

6. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALI
6.1. KİBRİT.TECH ŞM-ni aşağıdakı prinsiplərə əsasən emal edir:
• qanunilik və ədalətlilik;
• ŞM toplanması məqsədlərinə uyğun olmayan ŞM emalının qarşısının alınması;
• yalnız emal məqsədlərinə cavab verən ŞM-lərin emalı;
• emal edilmiş ŞM-nin məzmunu və həcminin müəyyən edilmiş emal məqsədləri ilə uyğunluğu;
• ŞM-nin emalının müəyyən edilmiş məqsədləri ilə bağlı həddən artıq olan şəxsi (fərdi) məlumatların emalının qarşısının alınması;
• ŞM-nin emal məqsədləri ilə bağlı dəqiqliyini, yetərliliyini və uyğunluğunu təmin etmək;
• emal məqsədlərinə nail olduqda və ya bu məqsədlərə nail olmaq zərurəti itirildikdə, İstifadəçilərdən ŞM-nin məhv edilməsi barədə sorğu alındıqda, İstifadəçidən ŞM-nin işlənməsinə razılığın ləğvinin alındıqda ŞM-nin məhv etmək.
6.2. KİBRİT.TECH verilənlər bazalarından istifadə etməklə İstifadəçilərin şəxsi məlumatlarını (qeyd edilməsi, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, aydınlaşdırılması (yenilənməsi, dəyişdirilməsi), çıxarılması) hərəkətlərini həyata keçirir.
6.3. İstifadəçilərin ŞM-nin emalı KİBRİT.TECH tərəfindən həm avtomatlaşdırılmış alətlər və proqram təminatlarından istifadə etməklə, həm də onlarsız həyata keçirilir.
6.4. KİBRİT.TECH və fərdi məlumatlara çatımlı olan digər şəxslər, qanunla nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla ŞM subyektinin razılığı olmadan ŞM-ni üçüncü şəxslərə açıqlamamağa və yaymamağa borcludurlar.
6.5. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının saxlanması elektron daşıyıcılarda həyata keçirilir. İstifadəçi ilə müqavilələr üzrə öhdəlikləri yerinə yetirmək üçün ŞM-ni emal edərkən, KİBRİT.TECH ŞM çıxara və onları maddi daşıyıcılarda saxlaya bilər.
ŞM saxlanması müddəti aşağıdakı zaman kəsimində həyata keçirilir (hansı hadisənin daha əvvəl baş verdiyindən asılı olaraq):
- Saytdakı şəxsi kabinetdə "Şəxsi məlumatlar" bölməsində İstifadəçi tərəfindən silinənə qədər;
- onların məhv edilməsi anına qədər KİBRİT.TECH İstifadəçidən ŞM-nin emalına razılığın geri götürülməsi və ya ŞM-nin məhv edilməsi tələbi alındıqda;
- Qaydaların 4.4-cü bəndinə uyğun olaraq razılıq müddəti başa çatana qədər
6.6. KİBRİT.TECH, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə və ya ŞM emalı subyektinin razılığına uyğun olaraq ŞM-ni üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malikdir. Aşağıdakı hallarda KİBRİT.TECH ŞM-ni üçüncü şəxslərə ötürmək hüququna malik olur:
6.6.1. Sayt və proqramların, reklam şəbəkələrinin sahibləri və bu cür partnyorlara məxsus olan və ya onlara nəzarət edilən saytlarda, proqramlarda, məhsullarda və ya xidmətlərdə reklamların yerləşdirilməsi və nümayişi ilə bağlı KİBRİT.TECH xidmətləri göstərən digər tərəfdaşlar kimi partnyorlar;
6.6.2. https://www.universum.az ünvanında Universum platformasında İstifadəçilərə xidmət göstərmək üçün KİBRİT.TECH tərəfindən cəlb edilmiş tərəfdaşlar;
6.6.3. Mülki müqavilələrin bağlanması üçün İstifadəçilərə xüsusi təkliflər vermək üçün tərəfdaşlar;
6.6.4. Əməliyyatda iştirak edən kredit təşkilatlarına, www.universum.az ünvanında yerləşən KİBRİT.TECH platforması vasitəsilə KİBRİT.TECH xidmətlərinin ödənişi zamanı ödəniş kartlarından istifadə edildikdə, kredit təşkilatının tələbi ilə yerinə yetirilən icra əməliyyatını təsdiq etmək üçün göstərilən şəxslər tərəfindən belə əməliyyatların aparılması və/və ya göstərilən şəxslərdən Qaydalara uyğun olaraq müəyyən edilmiş məqsədlər üçün İstifadəçinin zəruri olan şəxsi məlumatlarını alır;
6.7. Şəxsi məlumatların Qaydaların 6.6-ci bəndində göstərilən üçüncü şəxslərə ötürülməsi aşağıdakı şərtlərə uyğun olaraq həyata keçirilir:
- Üçüncü tərəf verilənlər bazalarından istifadə edərək ŞM-nin emalını həyata keçirir;
- Üçüncü tərəf ŞM-nin emalı və istifadəsi zamanı məlumatların məxfiliyini təmin edir və digər şəxslərə açıqlamamağı, habelə İstifadəçilərin ŞM-ni onların razılığı olmadan yaymamağı öhdəsinə götürür;
- üçüncü şəxs fərdi məlumatların emalı zamanı onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün aşağıdakı tədbirlərin yerinə yetirilməsinə zəmanət verir: informasiyanın mühafizəsi vasitələrindən istifadə; şəxsi məlumatlara icazəsiz daxil olma faktlarının aşkar edilməsi və qeydə alınması və fərdi məlumatların bərpası üçün tədbirlərin görülməsi; şəxsi məlumatlara girişin məhdudlaşdırılması; şəxsi məlumatlarla hərəkətlərin qeydiyyatı və uçotu; fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tətbiq edilən tədbirlərin effektivliyinin monitorinqi və qiymətləndirilməsi;
- ŞM emalının icazə verilən üsullarının siyahısı: toplama, qeyd etmə, sistemləşdirmə, saxlama, aydınlaşdırma (yeniləmə, dəyişdirmə), çıxarılması, istifadəsi, köçürmə (paylama, təminat, giriş), bloklama, silmə, məhv etmə. Üçüncü tərəf ŞM-ni ötürmək və yaymaq hərəkətlərini həyata keçirə bilməz.

7. ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI ÜÇÜN KİBRİT.TECH TƏRƏFINDƏN GÖRÜLƏN TƏDBİRLƏR
7.1 KİBRİT.TECH İstifadəçilər tərəfindən verilən məlumatların icazəsiz və ya təsadüfi daxilolmalardan, məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, surətinin çıxarılması, yayılması, habelə onunla üçüncü şəxslərin digər qanunsuz hərəkətlərindən qorumaq üçün tədbirlər görür. Belə tədbirlərə daxildir:
● ŞM-nin emalı üçün məsul şəxsin təyin edilməsi;
● ŞM-nin informasiya sistemlərində işlənməsi zamanı təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təşkilati-texniki tədbirlərin tətbiqi;
● Şəxsi məlumatlara icazəsiz daxil olma faktlarına nəzarət etmək və gələcəkdə oxşar hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək;
● Fərdi məlumatların təhlükəsizliyini və fərdi məlumatların informasiya sistemlərinin mühafizə səviyyəsini təmin etmək üçün həyata keçirilən tədbirlərə nəzarət.

8. İSTİFADƏÇİ HÜQUQLARI
8.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarını təqdim etmək qərarına gəlir və onların sərbəst şəkildə, öz iradəsi ilə və maraqları naminə işlənməsinə razılıq verir. İstifadəçi şəxsi məlumatların bu Qaydaların 4.2-ci bəndində göstərilən qaydada emalı ilə razılaşır.
8.2. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı KİBRİT.TECHdən məlumat almaq hüququna malikdir.
8.3. İstifadəçinin KİBRİT.TECH-a öz sorğu və tələblərini (bundan sonra: Müraciət) (ŞM-nin istifadəsi ilə bağlı, ŞM-nin işlənməsinə razılığın geri götürülməsi ilə bağlı və digər) göndərmək hüququ var. Müraciət aşağıdakı yollarla göndərilə bilər:
8.3.1. KİBRİT.TECH-ə AZ1078, C. Məmmədquluzadə 102A, City Point, 10 mərtəbə ünvanına yazılı şəkildə;
8.3.2. Elektron sənəd şəklində (skan, sənədin surəti): Sənəd İstifadəçinin Saytda qeydiyyat zamanı göstərdiyi e-poçt ünvanından salam@universum.az elektron poçt ünvanına göndərilməlidir.

9. ŞM-NİN YENİLƏNMƏSİ, DÜZƏLƏŞDİRİLMƏSİ, SİLDİRİLMƏSİ VƏ MƏHV EDİLMƏSİ
9.1. KİBRİT.TECH, Qaydalarda nəzərdə tutulmuş qaydada ŞM-nin yenilənməsi, düzələşdirilməsi, sildirilməsi və məhv edilməsi ilə bağlı İstifadəçini və ya onun qanuni nümayəndəsini məlumatlandırmağı öhdəsinə götürür.
9.2. KİBRİT.TECH İstifadəçiyə və ya onun nümayəndəsinə bu İstifadəçiyə aid ŞM ilə tanış olmaq imkanını pulsuz təmin etməyi öhdəsinə götürür.
9.3. İstifadəçi və ya onun nümayəndələri tərəfindən təqdim edilmiş ŞM-nin natamam, qeyri-dəqiq və ya etibarsız olduğunu təsdiq edən sorğusu KİBRİT.TECH tərəfindən İstifadəçi və ya onun nümayəndələrinə təqdim edildiyi tarixdən etibarən 7 (yeddi) iş günündən çox olmayan müddətdə ŞM-ə düzəliş edilərək, etibarlı məlumatlar KİBRİT.TECHə təqdim edilməlidir.
9.4. İstifadəçiyə və ya onun nümayəndəsinə təqdim edildiyi gündən 7 (yeddi) iş günündən çox olmayan müddət ərzində, belə ŞM-nin qanunsuz əldə edildiyini və ya etibarsız olduğunu təsdiqləyən, lazımi öhdəlikləri icra etməsi üçün KİBRİT.TECH İstifadəçiyə xəbərdarlıq edə, doğru və qanuni, etibarlı məlumatları etmək tələb edə bilər.
9.5. İstifadəçi və ya onun nümayəndəsi və ya ŞM subyektlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə səlahiyyətli orqan tərəfindən verilən məlumatlar və ya digər zəruri sənədlər əsasında KİBRİT.TECH-in tələbinin qeyri-dəqiq olması faktı təsdiq edildikdə, KİBRİT.TECH ŞM-ni dəqiqləşdirməyi öhdəsinə götürür və belə məlumatların təqdim edildiyi tarixdən 7 (yeddi) iş günü müddətində onların aydınlaşdırılmasını təmin edir və əgər ŞM-nin bloklanması halı varsa aradan qaldırır.
9.6. KİBRİT.TECH, aşağıdakı hallarda ŞM-nin işlənməsi və emalını dayandırmağa borcludur:
● KİBRİT.TECH tərəfindən və ya KİBRİT.TECH-ın sifarişi ilə hərəkət edən şəxsin emal prosesi zamanı ŞM-nin düzgün və qanuni emal edilməməsi faktı aşkar edildikdə, bu faktın aşkar edildiyi tarixdən 3 (üç) iş günündən çox olmayan müddətə;
● İstifadəçi tərəfindən onun ŞM-nin işlənməsinə razılıq verdiyi zaman məlumatların emalı nəzərdə tutulmuş hədd və qaydaları aşırsa;
● ŞM emalı məqsədlərindərindın kənara çıxıldıqda.
9.7. KİBRİT.TECH ŞM emalı məqsədinə nail olunduğu tarixdən 30 (otuz) gündən çox olmayan müddətə həmin məlumatların məhvini və silinməsini həyata keçirməyə borcludur.
9.8. Göstərilən müddətdə ŞM-nin məhv edilməsi imkanı olmadıqda, KİBRİT.TECH belə ŞM-nin bloklanmasını həyata keçirir və ya onların bloklanmasını təmin edir. Əgər ŞM-nin işlənməsi başqa şəxs tərəfindən həyata keçirilirsə, həmin şəxsin ŞM-nin bloklanması aktını həyata keçirməsinə nail olur və buna zəmanət verir. Göstərilən müddətdə mümkün olmadıqda ŞM-nin bloklanması həyata keçirildikdə, həmin məlumatların 6 (altı) aydan çox olmayan müddətdə məhv edilməsi həyata keçirilməlidir.

10. QAYDALARIN DƏYİŞMƏSİ
10.1. KİBRİT.TECHin Qaydalara dəyişiklik etmək hüququ vardır. İstifadəçi Saytın hər yeni istifadəsində Qaydalarla tanış olmağa borcludur.
10.2. Qaydaların yeni nəşri KİBRİT.TECH-in müvafiq bölməsində yayıldığı andan qüvvəyə minir. Qaydaların yeni nəşri dərc edildikdən sonra Saytdan və ya onun xidmətlərindən istifadənin davam etdirilməsi Qaydalar və onun şərtlərinin İstifadəçi tərəfindən qəbul edilməsi deməkdir. Qaydaların şərtləri ilə razılaşmadıqda, İstifadəçi Saytdan və onun xidmətlərindən istifadəni dərhal dayandırmalıdır.

Qeyd: Qaydalarla bağlı bütün suallarınızı salam@universum.az e-poçt ünvanına göndərin